Vreedzame school

Boulevard410 is een Vreedzame School. Een Vreedzame School is een school waar kinderen goed met elkaar samenwerken, waar ze het leuk vinden om samen te werken en waar alle kinderen met elkaar kunnen samenwerken. Een Vreedzame School is ook een school waar verschillen mogen bestaan, en waar iedereen verschillen waardeert. Vandaar: anders en toch samen.


De Vreedzame School gaat ook over de school als een gemeenschap. Een school waarbij iedereen zich betrokken voelt, iedereen zich gehoord en gezien voelt, waar leerlingen verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Een school waar leerlingen een stem krijgen, maar ook een school waarin iedereen zich respectvol gedraagt. De drie doelen van het programma:

1.   Constructief omgaan met conflicten

2.   Verantwoordelijkheid van kinderen vergroten

3.   Positief sociaal gedrag

Het klimaat van de school

Als leerlingen voor het eerst naar Boulevard410 komen, stappen ze veelal uit de vertrouwde omgeving van de ‘oude’ school in de buurt. Het is belangrijk dat leerlingen, maar zeker ook de ouders zich zo spoedig mogelijk thuis voelen. Je veilig voelen op school betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd en gemotiveerd. Dat je weet waar je terecht kunt als je hulp of steun nodig hebt.


Om dit te realiseren, zijn er duidelijke schoolregels en afspraken gemaakt waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden.

Boulevard410 werkt met een eigen programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling waarbij onder andere gebruikt wordt gemaakt van de methodes PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) en de Vreedzame School.

De volgende uitgangspunten vinden wij van groot belang.

- Een schooldag verloopt volgens een vast patroon (rooster
- Met elkaar bewaken we de rust en de regelmaat
- Leraren zijn consequent en in hun gedrag ‘voorspelbaar’
- Leerlingen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau en leerlingen worden betrokken bij de voortgang van hun leerproces
- Leerlingen leren stem te geven aan dat wat ze voelen en respect op te brengen voor de gevoelens van een ander.
- Leerlingen worden aangesproken op respectloos gedrag of grove taal
- Pestgedrag wordt altijd, in samenwerking met de ouders, opgepakt.

- Een goed klimaat bevorderen we ook met plezierige zaken als vieringen, projecten, schoolreisjes en een schoolkamp.
- Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer. Centraal in ons onderwijs staan de begrippen: relatie, competentie en autonomie

Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen:

- De behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen
- De behoefte van een kind om zich competent te voelen: “ik kan het!”
- De behoefte aan autonomie: “ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken”

 

 

 

Wij luisteren naar elkaar
Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt
Wij zijn hier om te leren
Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving

Contact

SBO Boulevard410
Laakboulevard 410
3825 KL  Amersfoort
tel: 033-43 33 868


Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.

Meerkring

Boulevard410 is aangesloten bij Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? 

Lees verder