Onderwijs en ondersteuning


Onderwijs en ondersteuning vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur, de zorgcoördinatoren en de leraren. De extra ondersteuning voor leerlingen vindt voornamelijk plaats in de groep. De zorgcoördinator coacht en adviseert de leraar. Wanneer een kind extra hulp nodig heeft, is daar binnen onze school gelegenheid voor. U kunt dan denken aan het logopedie, de kinderoefentherapie en RT/Leespaleis. In enkele gevallen wordt gezocht naar aanvullende zorg buiten de school.

Logopedie

Bij een achterstand op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor kan begeleiding plaatsvinden door een logopedist. De ouders worden op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Logopedie vindt plaats onder schooltijd. Logopedie vanuit de particuliere praktijk wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De logopediste van de particuliere praktijk informeert u hierover. De schoollogopedist wordt ook ingezet ter ondersteuning van leraar en leerlingen in de groepssituatie. De ouders worden uitgenodigd voor het bijwonen van individuele lessen. De leerlingen krijgen oefeningen mee voor thuis.

Kinderoefentherapie

Er is een oefentherapeut die onder schooltijd uw kind kan behandelen. Kinderoefentherapie wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. In verband met de verzekering verloopt de verwijzing via uw huisarts.

Remedial teaching/Leespaleis

Remedial teaching wordt gegeven aan de groep leerlingen met zeer ernstige taal-, lees- en/of spellingproblemen. Daarnaast ondersteunt de remedial teacher de leraar bij de aanpak van een probleem bij één of meerdere leerlingen.

Rots & Water

Rots & Water is een psychosociale weerbaarheidstraining. Aan de hand van kleine stukjes theorie en veel oefeningen in spelvorm leren we de kinderen grenzen aangeven, rekening houden met elkaar en samenwerken. We leren ze “voelen/luisteren” naar hun eigen lijf, en de houding van anderen. Hierbij trekken we steeds de vergelijking naar Rots (stevig staan, voor jezelf opkomen, jezelf verdedigen) en Water (meebewegen, blijven communiceren, vragen stellen).

Externe ondersteuning

De school kan ouders adviseren wanneer een hulpverlenende instantie moet worden ingeschakeld. De school verwijst naar het wijkteam, indien aanwezig. Anders zal verwezen worden naar algemeen maatschappelijk werk, GGD Gewest Eemland (jeugdgezondheidszorg), Save, Veilig Thuis, Boddaert 2.0, RIAGG, GGZ Centraal, enz. Bij externe hulpverlening is er vanuit de school contact met de ouders en de hulpverlenende instelling om te zorgen voor een goede afstemming.
Wij luisteren naar elkaar
Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt
Wij zijn hier om te leren
Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving

Contact

SBO Boulevard410
Laakboulevard 410
3825 KL  Amersfoort
tel: 033-43 33 868


Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.

Meerkring

Boulevard410 is aangesloten bij Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? 

Lees verder