Medezeggenschapsraad


Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad (MR). Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders (oudergeleding) en een afvaardiging van het personeel (personeelsgeleding). De MR is betrokken bij jaarlijks terugkerende zaken, zoals het formatieplan, personeelsbeleid, financiële zaken, klachtenregeling, schoolvakanties enz. De MR vergadert minimaal 4 x per jaar. Alle mogelijkheden om ons op een constructieve manier met het beleid bezig te houden. Alle raden hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk een school met een veilig en vertrouwd leefklimaat waar kinderen gericht op hun individuele kwaliteiten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor alle kinderen op onze school, ongeacht hun individuele kwaliteiten en talenten. Wilt u meer weten over de MR of een rol binnen de MR vervullen? Stuur dan een e-mail naar mr.boulevard410@meerkring.nl.

Wij luisteren naar elkaar
Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt
Wij zijn hier om te leren
Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving

Contact

SBO Boulevard410
Laakboulevard 410
3825 KL  Amersfoort
tel: 033-43 33 868


Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.

Meerkring

Boulevard410 is aangesloten bij Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? 

Lees verder